Subscribe! Jawatan kosong terus ke email anda.
Daftar email dalam borang di bawah:

Jawatan kosong Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC)


Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berkebolehan dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Suruhanjaya Sekuriti  Malaysia (SC). Senarai dan syarat permohonan jawatan adalah seperti di bawah

Jawatan Kosong Suruhanjaya Sekuriti  Malaysia (SC)

Maklumat Majikan

Ditubuhkan pada 1 Mac 1993 bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993, SC merupakan badan statutori biaya kendiri dengan kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan. SC melapor kepada Menteri Kewangan dan akaunnya dibentangkan di Parlimen secara tahunan.

Website : https://www.sc.com.my

Maklumat Jawatan

Berikut adalah jawatan-jawatan di Suruhanjaya Sekuriti  Malaysia (SC) yang dibuka untuk permohonan


Cara Memohon

Bagi yang berminat, anda boleh membuat permohonan secara online melalui lnik di bawah

Maklumat Jawatan & Permohonan

Tarikh tutup 3 Mei 2017
Read more »

Jawatan Kosong Pejabat Menteri Besar Johor (PMBJ)


Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berkebolehan dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Pejabat Menteri Besar Johor. Senarai dan syarat permohonan jawatan adalah seperti di bawah

Jawatan Kosong Pejabat Menteri Besar Johor

Maklumat Majikan

Selaras dengan perubahan dan keperluan semasa dan bagi mencapai wawasan dan objektif Pejabat Menteri Besar Johor, sebanyak lima bahagian dan fungsi yang berbeza diketuai Setiausaha Sulit Kanan Kepada YAB Menteri Besar Johor ( Pegawai Tadbir Gred N52 ) telah ditubuhkan iaitu Bahagian Pentadbiran & Kewangan, bahagian pembangunan, bahagian akhbar, bahagian politik, bahagian media dan komunikasi.

webiste : http://www.johor.gov.my

Maklumat Jawatan

Berikut adalah jawatan-jawatan di  Pejabat Menteri Besar Johor (PMBJ) yang dibuka untuk permohonan


Cara Memohon

Bagi yang berminat, anda boleh membuat permohonan secara bertulis dengan menghantar borang permohonan yang disediakan berikut

Maklumat Jawatan & Borang Permohonan

Tarikh tutup 4 Mei 2017
Read more »

Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)


Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berkebolehan dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Bandaraya Ipoh (MBI). Senarai dan syarat permohonan jawatan adalah seperti di bawah

Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

Maklumat Majikan

Pada umumnya, Majlis Bandaraya Ipoh selaku Pihak Berkuasa Tempatan merupakan sebuah Pertubuhan Perbadanan yang ditubuhkan oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) sebagai satu badan yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir kawasan Bandar raya Ipoh berasaskan kepentingan tempatan

website: http://www.mbi.gov.my

Maklumat Jawatan

Berikut adalah jawatan-jawatan di Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) yang dibuka untuk permohonan


Cara Memohon

Bagi yang berminat, anda boleh membuat permohonan secara online melalui link di bawah

Maklumat Jawatan & Permohonan

Tarikh tutup 9 Mei 2017
Read more »

Jawatan Kosong Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi (MPIC)


Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berkebolehan dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi (MPIC). Senarai dan syarat permohonan jawatan adalah seperti di bawah

Jawatan Kosong Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi (MPIC)

Maklumat Majikan

MPIC adalah Kementerian yang bertanggungjawab untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan bagi sektor komoditi dan sebagai pengeluar utama nilai tambah yang lebih tinggi berasaskan komoditi dalam pasaran global dan juga memastikan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa dalam industri berasaskan komoditi dan sumbangan mereka kepada pembangunan negara.

website : http://www.kppk.gov.my

Maklumat Jawatan

Berikut adalah jawatan-jawatan di Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi (MPIC) yang dibuka untuk permohonan


Cara Memohon

Bagi yang berminat anda boleh membuat permohoan dengan menghatar Resume berserta dengan gambar ukuran pasport  ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

atau melalui emel husaini@mpic.gov.my atau nurshakinah@mpic.gov.my.

Sila lihat iklan melalui link  dibawah di bawah untuk maklumat lanjut

Maklumat Jawatan & Permohonan
Read more »

Jawatan Kosong Bank Rakyat


Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berkebolehan dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Bank Rakyat. Senarai dan syarat permohonan jawatan adalah seperti di bawah

Jawatan Kosong Bank Rakyat

Maklumat Majikan

Bank Rakyat yang ditubuhkan pada 28 September 1954 di bawah Ordinan Syarikat Kerjasama 1948 yang kini merupakan bank koperasi Islam terbesar di Malaysia dengan memiliki aset berjumlah RM92.29 bilion berakhir Disember 2015.

website: http://www.bankrakyat.com.my

Maklumat Jawatan

Berikut adalah jawatan-jawatan di Bank Rakyat yang dibuka untuk permohonan


Cara Memohon

Bagi yang berminat, anda boleh membuat permohonan secara online melalui link di bawah

Maklumat Jawatan & Permohonan

Tarikh tutup 21 Mei 2017
Read more »

Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)


Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berkebolehan dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Senarai dan syarat permohonan jawatan adalah seperti di bawah

Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Maklumat Majikan

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) ditubuhkan pada 1 Februari 1974 serentak dengan penubuhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Penubuhannya adalah bagi menjaga hal ehwal Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang sebelum itu diletakkan di bawah kerajaan negeri Selangor. Bertanggungjawab menguruskan hal ehwal umat Islam di Labuan dan Putrajaya setelah kedua-duanya diumumkan sebagai Wilayah Persekutuan masing-masing

webiste : http://www.maiwp.gov.my

Maklumat Jawatan

Berikut adalah jawatan-jawatan di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang dibuka untuk permohonan


Cara Memohon

Bagi yang berminat, anda boleh membuat permohonan secara online melalui link di bawah

Maklumat Jawatan & Permohonan

Tarikh tutup 6 Mei 2017
Read more »

Jawatan Kosong Percetakan Nasional Berhad (PNMB)


Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berkebolehan dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Percetakan Nasional Berhad (PNMB). Senarai dan syarat permohonan jawatan adalah seperti di bawah

Jawatan Kosong Percetakan Nasional Berhad (PNMB)

Maklumat Majikan

Banyak perubahan telah berlaku sejak (PNMB) permulaan pada tahun 1888. Prinsip kami kekal Percetakan Nasional Malaysia Berhad; untuk memberikan yang terbaik seperti yang kita bergerak ke hadapan. Kami memahami keperluan pelanggan-pelanggan kami dan berkhidmat kepada mereka dengan menggabungkan pelbagai perkhidmatan percetakan dalam bidang percetakan umum, percetakan data berubah-ubah, percetakan keselamatan dan pengimejan digital dengan perkhidmatan reka bentuk dalaman.

website : http://www.printnasional.com.my

Maklumat Jawatan

Berikut adalah jawatan-jawatan di Percetakan Nasional Berhad (PNMB) yang dibuka untuk permohonan


Cara Memohon

Bagi yang berminat, anda boleh membuat permohonan secara bertulis dengan menghantar permohonan kepada alamat seperti dalam iklan di link dibawah

Maklumat Jawatan & Permohonan

Tarikh tutup 30 April 2017
Read more »